Projektstyring FAQ

Hvad er et projekt?

Et projekt er en opgave med den samlede pulje af elementer, som tilsammen udgør de aktiviteter, der skal til for at nå et konkret mål, en bestemt forandring, en ny udvikling eller andet. Start- og slutdato er defineret, så opgaven er begrænset.

Hvad definerer et projekt?

Et projekt kan handle om vidt forskellige opgaver, hvor enkelte dele skal samles for at nå et resultat. Et projekt er en samling af aktiviteter, som tilsammen udgør en helhed, et projekt, som skal føre til et bestemt resultat.

Hvad er projektstyring?

Projektstyring er styring af det enkelte projekt med de mange delelementer, der indgår i det. Det er både styring af de enkelte aktiviteter, der er tilknyttet projektet, og styring af eks. tidsforbrug på aktiviteterne. Projektstyring sikrer samtidig, at projektet forløber i den rigtige retning, og at alle parter, som arbejder med aktiviteterne, bliver løbende opdateret på projektets status.

Hvad er en projektplan?

En projektplan er den planlægning, du bruger til at styre projektet efter. Projektplanen karakteriserer projektets aktiviteter, start- og slutdatoer for aktiviteter, forbindelser imellem opgaver og aktiviteter, hvem, der løser hvilke opgaver, og hvilke ressourcer det kræver.

Hvad er projektstyringsværktøjer?

Der findes mange typer redskaber til projektstyring. Deres art afhænger af projektets indhold, og redskaberne varierer meget imellem hinanden for at kunne passe til det enkelte projekt. Ved at søge på nettet, kan du spore dig frem til hvilke værktøjer dit projekt kræver, så du får sat de bedste værktøjer sammen til at styre dit projekt.

Hvad er projektkoordinering?

Projektkoordinering er organiseringen af det enkelte projekt, så alle elementer og aktiviteter forbindes i meningsfulde sammenhænge. Med koordineringen håndteres og holdes der styr på projekter i praksis. Der skabes samarbejde og samspil imellem de parter, der er involverede i projektet.

Hvad er en projektkoordinator?

En projektkoordinator har ansvaret for at projektkoordineringen fungerer. Det er den person, der skaber koordineringen imellem flere projekter, der forløber på samme tid, og sørger for, at det forløber efter hensigten.

Hvad er projektledelse?

Projektledelse er ledelsen af det enkelte projekt, hvor planerne og idéerne udføres i praksis, de enkelte elementer og aktiviteter bindes sammen og gennemføres ifølge planer. Med projektledelse følges projektplanen og bruges projektstyringsværktøjer, og det sikres at projektet styres igennem eventuelle uforudsete hændelser.

Hvad er en projektleder?

En projektleder sikrer et projekts gennemførelse i praksis. Det er projektlederen, der sikrer at projektplanen udføres og følges, og at de medvirkende parter følger med, samt ved, hvad der foregår. Projektlederen styrer også projektet igennem uforudsete forhindringer eller andet.

Ring mig op

Hør mere om, hvordan vi hjælper med at skabe øget bundlinje gennem optimerede lønprocesser.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op.

  • Ved indsendelse af denne formular accepterer du behandling af dine data jvf. vores privatlivspolitik.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Rul til toppen