Nye barselsregler for børn født d. 2 august 2022 og frem.

De nye barselsregler træder i kraft d. 1 juli 2022 og gælder for de børn der er født d. 2 august 2022 og frem.

Det store formål med reglerne er at skabe mere ligestilling mellem forældrene således at moren kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

Den nye barselsmodel giver begge forældre 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge.

11 af de 24 uger er øremærket for en lønmodtager og kan ikke overdrages til den anden forældre. Hvis orloven ikke afholdes går den tabt.

De sidste 13 uger kan fordeles mellem forældrene helt frit efter deres eget ønske.

Den store ændring i de nye barselsregler e,r at de 9 uger der er øremærket til begge forældre vil gå tabt, hvis den ene forældre ikke vil bruge sin øremærket barsel.

Modellen nedenfor viser hvordan orloven er øremærket/ fordelt mellem begge forældre.

Dansk Løn Service - Løn Barselsregler

Forældrene har ret til fravær grundet orlov vedrørende barsel og forældrene har også ret til barsels dagpenge.

Dog skal man være opmærksom på at retten til fravær kan være længere og omfatte flere fraværsuger end retten til barselsdagpenge gør. Derfor kan der være perioder med fravær hvor forældrene ikke har ret til dagpenge.

Som forældre kan du være ansat uden en overenskomst og for de forældre, gælder de regler der står i funktionærloven.

De forældre der er ansat på en overenskomst, gælder de barselsregler, der er bestemmende for netop den overenskomst man er ansat på. Her må man dykke ned i den, for at finde ud af hvordan man er stillet lønmæssigt under sin barsel.

Retten til løn under orlov dikteres af dit ansættelsesforhold hvad enten funktionærloven gælder eller der er en overenskomst.

Ring mig op

Hør mere om, hvordan vi hjælper med at skabe øget bundlinje gennem optimerede lønprocesser.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op.

  • Ved indsendelse af denne formular accepterer du behandling af dine data jvf. vores privatlivspolitik.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Rul til toppen